OM Immediate Maximizer

Möt Teamet Bakom Immediate Maximizer

Teamet bakom Immediate Maximizer består av individer passionerade om finansiell intelligens, inte bara för sig själva utan också för genomsnittliga individer som oftast är finansiellt okunniga. Immediate Maximizer är ett sätt genom vilket kunskap om investeringar förs närmare till vardagsindividen.

Sphere

Immediate Maximizer-teamets Motivation

Den genomsnittliga individen använder pengar dagligen, ändå kan de behöva lära sig att fatta informerade finansiella beslut. Finansiell okunnighet är en nyckelfaktor som sponsrar om felhantering av pengar och resurser, och sådana personer kan hamna var som helst dit ekonomins skiftningar driver dem.

Sphere

Vad Gör Immediate Maximizer-teamet?

För att få bukt med och förhoppningsvis eliminera finansiell okunnighet har Immediate Maximizer-teamet skapat en användarvänlig bro till företag som utbildar sina elever om investeringar. Efter att en användare har avslutat en gratis och snabb registrering får Immediate Maximizer-teamet en representant från sådana företag att kontakta den registrerade användaren, och de börjar resan mot finansiell upplysning.

Framtiden för Immediate Maximizer

Vi lever i tider av större och snabbare ekonomisk förändring. Det kommer att finnas ekonomiska upp- och nedgångar de kommande åren som kan överträffa alla tidigare år. Immediate Maximizer, i sådana tider, kommer att fortsätta som vägen till finansiell upplysning och informerade beslut.

Sphere

Immediate Maximizer: Uppdrag och Vision

En finansiell utbildare, Robert Kiyosaki, skrev: “Jag är bekymrad över att alltför många människor är alltför fokuserade på pengar och inte på sin största rikedom, deras utbildning. Pengar utan finansiell intelligens är snart borta”. Immediate Maximizer-teamet delar denna oro och syftar till att minska finansiell okunnighet.

En av de viktiga aspekterna av finansiell läskunnighet är investeringsutbildning, och Immediate Maximizer-teamet har börjat att gå mot sin gemensamma vision om en värld med finansiellt läskunniga människor genom Immediate Maximizer-webbplatsen, som fungerar som en mellanhand mellan investeringsutbildningsföretag och genomsnittspersonen.

Sphere
Kopplar dig till firman
Ansvarsfriskrivning:
Risk popup för skrivbord
Risk pop-up Surfplatta
Risk popup för mobil