O Immediate Maximizer

Poznaj Zespół Stojący Za Immediate Maximizer

Zespół stojący za Immediate Maximizer składa się z osób pasjonujących się inteligencją finansową, nie tylko dla siebie, ale dla przeciętnych osób, które są głównie finansowo nieświadome. Immediate Maximizer jest środkiem, dzięki któremu wiedza na temat inwestycji jest przybliżana do codziennego człowieka.

Sphere

Motywacja Zespołu Immediate Maximizer

Przeciętna osoba używa pieniędzy codziennie, ale może potrzebować nauki, jak podejmować świadome decyzje finansowe. Nieświadomość finansowa jest jednym z kluczowych czynników, które sprzyjają źle zarządzaniu pieniędzmi i zasobami, a tacy ludzie mogą skończyć tam, gdzie zmusza ich niestabilność gospodarki.

Sphere

Co Robi Zespół Immediate Maximizer?

Aby zapobiec i miejmy nadzieję wyeliminować nieświadomość finansową, zespół Immediate Maximizer stworzył przyjazne dla użytkownika połączenie z firmami edukującymi swoich studentów na temat inwestycji. Po tym, jak użytkownik zakończy bezpłatną i szybką rejestrację, zespół Immediate Maximizer ma reprezentanta takich firm, który kontaktuje się z zarejestrowanym użytkownikiem, i zaczynają podróż do oświecenia finansowego.

Przyszłość Immediate Maximizer

Żyjemy w czasach większych i szybszych zmian ekonomicznych. W nadchodzących latach będą finansowe boom i kryzysy, które mogą przewyższyć wszystkie poprzednie lata. Immediate Maximizer, w takich czasach, będzie kontynuować jako droga do oświecenia finansowego i podejmowania świadomych decyzji.

Sphere

Misja i Wizja Immediate Maximizer

Edukator finansowy, Robert Kiyosaki, napisał: „Martwi mnie, że zbyt wiele osób skupia się na pieniądzach, a nie na ich największym bogactwie, czyli edukacji. Pieniądze bez inteligencji finansowej szybko znikają”. Zespół Immediate Maximizer dzieli tę obawę i ma na celu zmniejszenie analfabetyzmu finansowego.

Jednym z kluczowych aspektów analfabetyzmu finansowego jest edukacja inwestycyjna, a zespół Immediate Maximizer rozpoczął postępy w kierunku wspólnej wizji świata ludzi finansowo piśmiennych poprzez stronę Immediate Maximizer, która pełni rolę pośrednika między firmami edukującymi na temat inwestycji, a przeciętną osobą.

Sphere
Łączenie z firmą
Zastrzeżenie:
Risk popup Desk
Okno z informacją o ryzyku na tablecie
Popup z ryzykiem - Telefon komórkowy